Klára Matějková
23. 4. 1988

Nejvýraznější dosažené úspěchy: