Dovedové Křešín
Křešín 29
Křešín 262 23
IČ: 08575479
Kontakt
www.dovedove.cz
Předseda spolku: Michal Matějka
e-mail: info@dovedove.cz
tel.: 736 681 073